صفحه پیدا نشد گروه معماری هورنو | elitarchgroup

صفحه پیدا نشد گروه معماری هورنو | elitarchgroup

این پژوهش در پی یافتن روش هایی درجهت تغییر در رویکردهای سنتی طراحی مسجد و یافتن راهکارهاو الگوهای کالبدی نوین در حوزه معماری مساجدو تطبیق این الگوها بامعیارها و مبانی نظری ساخت مساجد اسلامی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای از طریق بررسی پایان نامه ها و کتاب های تدوین شده و جدیدترین مقالات می باشد. طراحی معماری مساجد معاصر باید به گونه ای باشد که ساختمان بنای مسجد بلافاصله قابل شناسایی برای مخاطب باشد. ویژگی های معماری و کالبدی بنای مساجد معاصر باید در تداوم معماری گذشته مساجد بوده و در عین حال از تکرار در طراحی اجتناب گردد.

  • پنجره‌های مشرف به ساختمان همسایگان درارتفاع بالاتر از آن‌ها نصب گردد.
  • کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصلی پوشش تخت است، سبب شده است که پوشش طاق و گنبد رواج پیدا کند.
  • اگر ضرورت هایی نظیر شکل و موقعیت و اندازه زمین ایجاب کرد که جا کفشی در داخل شبستان قرار گیرد ، اصول یاد شده باید با حساسیت بیشتری رعایت گردد .
  • روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای از طریق بررسی پایان نامه ها و کتاب های تدوین شده و جدیدترین مقالات می باشد.
  • در همین زمینه ، عرصه ای که برای خانم های نمازگزار پیش بینی می شود ( چه همسطح ، چه با اختلاف سطح با آقایان ) مناسب تر است از که در صورتی که شرایط اجازه دهد از پهلو نیز اتصال داشته باشد ، تا در مواقعی که جمعیت آقایان نمازگزار کم است اتصال صفوف ممکن باشد .

قدیمی‌ترین مساجد در ایران به شیوهء خراسانی و به گونه شبستانی و یا چهل ستونی ساخته می‌شدند. بنای مسجد در بردارنده رسالت دینی و اجتماعی است و در واقع همچون آینه ای است که شرایط اجتماعی عصر خود را منعکس می کند. معماری مسجد به گونه ای مسیر تحولات و تغییرات ایجاد شده در شیوه زندگی جوامع مسلمان را نشان می دهد، و نمایانگر عمق برداشت های فرهیختگان و سازندگان هر زمان از جوهره ذهنیت و ایمان جامعه مسلمان معاصر آن است.

بر معیار های فرهنگ سازمانی

امروزه معماری جهان در مسیر معمارانه خویش گام بر می دارد و در پی فردایی بهتر می تازد. گروه معماری هورنو با درک این پیشتازی معماری و نقش بی بدیل هویتی اش گام در راهی نهاده که فردایی بس روشن در انتظار آن است سقف کوبیاکس . ما با درک نقش هویتی معماری به معرفی آثار بنا شده ی آن می پردازیم تا معماران، پژوهشگران و دانشجویان را با عظمت موجود معماری آشنا سازیم و از سویی با ایجاد مسیرهایی تعاملی برای معماران، دانشجویان و جامعه کارفرمائی قدمی در راه اعتلای معماری پرافتخار ایران برداریم . اما راه های زیادی برای اینکه مسجد با تجملات زیاد و هزینه بالا ساخته نشود، به کار گرفته شد. مثلا از نور سقف استفاده شد که برق‌ کمتری مصرف شود و نورگیری کافی در بخش اصلی مسجد، یعنی نمازخانه نیز وجود داشته باشد و کتیبه‌هایی که در مسجد حوزه هنری ساخته شد، یک دهم هزینه معمول را برد و این مسجد با یک سوم هزینه مساجد مشابه ساخته شد.

افزایش حقوق ایثارگران در سال 1401

محقق بر پایه مدل برگزیده و با استفاده از روش مصاحبه و مشاهده غیرمشارکتی، مولفه ها و مقوله های مدل منتخب را با رهبری پیش گفته در مسجد صفا تجزیه و تحلیل کرده است. بر این اساس، 11 مقوله مدل انتخابی را در نظر گرفته و داده های حاصل از مصاحبه ها و نیز گزارش های حاصل از مشاهده را متناسب با هر کدام از مقوله ها با عنوان نکات کلیدی در جدولی ارائه شده است. داده های هر جدول که در واقع برآیند مصاحبه ها و نیز گزارش های نوشته شده است، بر اساس ادبیات رهبری و رفتار سازمانی کدگذاری شده است. پس از کدگذاری داده ها، مدل جامع رهبری در مسجد صفا ترسیم شده است. استمرار فعالیت یک روحانی در مسجد، رهبری مشارکتی وی، الگو بودن رهبر برای اعضا و پیروان، تعامل مطلوب با متربیان و جوانان را می توان از جمله عوامل و مولفه های مهم رهبری در مسجد صفا محسوب نمود. طراحی مسجدنور دبی جدیدترین پروژه شرکت معماری NUDES بوده که کانسپت خود را به عنوان طرح اصلی مسابقه طراحی مسجد در خلیج دبی ارائه داده اند.