مد بالای 50 سال: J Crew Factory Holiday Plaid


من امسال خیلی چیزهای چهارخانه ای بامزه پیدا می کنم و J Crew Factory هم اکنون چیزهای خوبی دارد. ایده آل برای مهم، های تعطیلات در این زمان از سال. آنها همچنین قیمت های بسیار خوبی دارند، بنابراین اگر چیزی را که دوست دارید می بینید، قبل از اینکه از بین برود، آن را بگیرید. آیا امسال برای مهم، ها لباس می پوشید؟ من چند بار دور هم جمع شده ام اما زیاد لباس نمی پوشم. این اقلام در بین قطعاتی که می‌تو،د لباس‌های بالا یا پایین بپوشید، عالی هستند.

شما می تو،د تمام پیوندهای زیر را بیابید (لینک های وابسته) فقط از طریق ویجت ،ید برای همه محصولاتی که می بینید کلیک کنید:

مربوط

یک پست را از دست ندهید، به لیست من بپیوندید!
منبع: https://southern،spitalityblog.com/fa،on-over-50-j-crew-factory-،liday-plaid/