سبک خانه شنبه 327 – مهمان نوازی جنوبی


کریسمس برای همه شما مبارک! دنیای خسته از تولد منجی ما عیسی مسیح خوشحال است و امیدوارم همه ما بتو،م از آن لحظات و افکار لذت ببریم. جهان امروز در بسیاری از جبهه ها بسیار در آشفتگی است، اما ایمان من به خدا قوی است حتی اگر روزها سخت باشد. من دعا می کنم همه شما کریسمس فوق العاده ای را در کنار دوستان و خانواده خود داشته باشید. ما امشب خانواده مارک را برای جشن کریسمس داریم و من فردا صبح کریسمس برای مامان و بابا صبحانه درست می کنم. کریسمس بر شما و شما مبارک باد. امروز از این سهام لذت ببرید.

مربوط

یک پست را از دست ندهید، به لیست من بپیوندید!
منبع: https://southern،spitalityblog.com/،me-style-sa،ay-327/